Mantra Dance (Oil 750x500mm)

Enjoy this beautiful painting by Alena Dvořáková called “Mantra Dance”.

Instead of ecstatically dancing while Mantra Dance group was playing – she sat in the back and sketched (ecstatically, I guess). Well, at least something permanent comes out of these mesmerizing nights…

CZECH: Nádherný obraz Aleny Dvořákové Mantra Dance (Olej na plátně, 750x500mm – neprodejné 🙂 )

Místo aby extaticky tančila do hudby skupiny Mantra Dance, sedla si Alča dozadu a skečovala (zřejmě také extaticky 🙂 ). Alespoň máme z toho večera něco permanentního…

Zde můžete, byť jen sporadicky, nahlédnout do onoho večera…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: